Wpisowe – jednorazowa opłata, zróżnicowana w zależności od daty rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola przez dziecko:

0 zł – od 1 maja
600 zł – od 1 czerwca
1000 zł – od 1 lipca
Czesne miesięczne: 1350 zł
Jednomiesięczna opłata obejmująca pobyt, całodzienną opiekę i edukację. W ramach edukacji zapewniamy zajęcia z native speakerem, rytmikę i zajęcia ruchowe, terapię ręki w grupach, elementy integracji sensorycznej, bajkoterapię i laboratorium przedszkolaka.
Dla rodzeństwa oferujemy 10% zniżki za czesne.

Pierwszy dzień (2 godziny) – gratis

Pakiet 10 godzin – 140 zł

Pakiet 20 godzin – 260 zł

1 godzina – 15 zł

Pakiet 10 godzin – 140 zł

Pakiet 20 godzin – 260 zł

Obiady – płatne dodatkowo. Cena całodziennego wyżywienia wynosi ok. 16 zł dziennie. W przypadku konieczności dostosowania diety ceny są ustalane indywidualnie.

Grupowe zajęcia dodatkowe: sensoplastyka, matematyka EZO, ceramika, kodowanie – ceny od 20 do 45 zł

Indywidualne zajęcia dodatkowe: integracja sensoryczna, terapia ręki, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem – ceny ustalane z terapeutą