For Fun jest placówką dwujęzyczną. W godzinach zajęć dydaktycznych (od 9:00 do 15:30) dziećmi opiekują się na przemian dwie osoby – pedagog polski oraz native speaker, którego ojczystym językiem jest język angielski. Realizujemy program, zgodny z wytycznymi MEN-u.

W programie edukacji przedszkolnej opieramy się m.in. na serii podręczników „Trampolina” Polskich Wydawnictw Naukowych, o wysokiej renomie wśród pedagogów i rodziców.

W sezonie wiosenno-letnim spędzamy dużo czasu w naszym ogródku.

W naszym Przedszkolu autorski program odkrywania i wzmacniania talentów dziecka opiera się na dwóch filarach:

  1. Dwujęzyczność
  2. Autorskie zajęcia Moje talenty oparte na idei inteligencji Wielorakich prof. Howard’a Gardner’a

Dwujęzyczność

W Przedszkolu For Fun  uczymy języka angielskiego poprzez immersję (albo imersję) językową czyli zanurzenie. Immersja polega na tym, że “otaczamy” się językiem tak, jak to tylko możliwe. Jest to tzw. zanurzenie w języku, czyli obcowanie z nim na co dzień, przez wiele godzin, nie tylko w formie „lekcji nauki języka obcego”, ale swobodnych kontaktów, rozmów na rozmaite tematy. To zapewnia nauka z nauczycielem native speakerem, który porozumiewa się wyłącznie w języku angielskim. Dzięki temu każdego dnia dziecko uczy się mówić w języku angielskim, a nie tylko zapamiętuje słówka. Stały kontakt z językiem obcym, dzięki obecności nauczyciela native speaker’a pozytywnie wpływa na rozwój struktur mózgowych odpowiedzialnych za zdolności językowe i umiejętność nauki języków obcych. Wybierając naukę przez  immersję językową dajemy dziecku zasób, z którego będzie czerpało przez całe życie. To pewne, że angielskiego warto uczyć się od najmłodszych lat, wtedy nauka języka przychodzi najłatwiej, staje się naturalnym elementem rozwoju. Obecność nauczyciela mówiącego tylko w języku angielskim i konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku na różne, także dotyczące codziennego życia tematy sprawia, że dzieci zdobywają naturalność i łatwość wypowiadania się w obcym języku.

 

Autorskie zajęcia “Moje talenty”

Poza programem polskim i angielskim prowadzonym w naszym przedszkolu współpracujemy również z różnymi trenerami, instruktorami i nauczycielami, którzy prowadzą w naszym przedszkolu autorskie zajęcia. Dzięki temu dzieci mają okazję uczestniczyć w zróżnicowanych zajęciach i najpierw poznawać a później również rozwijać swoje pasje i talenty. Program Moje talenty daje nam możliwość współpracy z najlepszymi nauczycielami co sprawia, że zajęcia są dopasowane do potrzeb dzieci oraz prowadzone są w sposób ciekawy i dzięki czemu dzieci chętnie w nich uczestniczą oraz są zaangażowane. Program Moje talenty opiera się na teorii  Inteligencji wielorakich prof. Howard’a Gardner’a. Autor definiuje inteligencje jako potencjały,  które można aktywować w zależności od środowiska społecznego i kulturowego. Każde dziecko ma ogromny potencjał rozwoju własnych zdolności. Jest to kluczowy aspekt programu Moje talenty. Dzieci dzięki różnorodnym i atrakcyjnym zajęciom mają okazję rozwijać swój potencjał oraz odkrywać swoje zainteresowania. Możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozytywnie wpływa na budowanie własnego poczucia wartości dziecka oraz podtrzymuje w dziecku chęć odkrywania i poznawania świata, która jest kluczowa w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W teorii Inteligencji wielorakich wyszczególniono następujące inteligencje:
językowa
matematyczno – logiczna
ruchowa  
wizualno – przestrzenna
muzyczna  
przyrodnicza  
intrapersonalna  
interpersonalna
emocjonalna

Jeśli dziecko gorzej radzi sobie w jakiejś dziedzinie,  nie znaczy to, że jest gorsze od rówieśników. Dziecko może mieć świetnie rozwiniętą np. inteligencję ruchową czy interpersonalną, przez co lepiej od innych radzi sobie w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami lub w sporcie. Każdy człowiek ma jedne rodzaje inteligencji silniej rozwinięte, a inne słabiej. Kiedy uda się określić co jest mocną, a co słabą stroną dziecka, można potem tę wiedzę wykorzystać wspierając jego rozwój. Każdą inteligencję można rozwijać – „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”. Program Moje talenty jest przygotowany tak, aby środowisko przedszkolne było jak najbardziej rozwijające dla dziecka dzięki temu środowisko staje się przyjazne, a dziecko uczy się przez zabawę w naturalny dla siebie sposób.

Celem programu “Moje talenty: jest:

  1. Budowanie wysokiej samooceny dziecka, które z jednej strony uświadamia sobie, że  w jakiejś dziedzinie nie najlepiej sobie radzi, ale za to np. szybko uczy się słówek w języku angielskim, pięknie maluje, buduje wspaniałe konstrukcje, czy też błyskawicznie zapamiętuje rytmy, które usłyszy.
  2. Wspieranie dziecka w przekonaniu, że słabe strony można rozwijać, wykorzystując mocne.
  3. Wspieranie i rozwijanie zdolności, aby dziecko odnosiło sukcesy w dziedzinach, które go interesują.

Zajęcia z programu Moje talenty, które prowadzimy w przedszkolu:

Kreatywny ART

Autorskie zajęcia opracowane przez naszą nauczycielkę ART, które prowadzone są w języku polskim i angielskim. W trakcie zajęć obecny jest nauczyciel prowadzący zajęcia w języku polskim oraz native speaker, który współprowadzi zajęcia w języku angielskim. Podczas tych zajęć dzieci uczą się różnych technik plastycznych w atmosferze zaciekawienia i wspólnego odkrywania różnych umiejętności plastycznych. Zajęcia Kreatywny ART zachęcają dziecko do otwartości na otaczający je świat, jak i pogłębiają jego percepcję. Zajęcia rozwijają kreatywność dziecka. Wspierają nawiązywanie kontaktów społecznych, lepszą komunikatywność i pogłębianie relacji z rówieśnikami, a także kształtowanie poczucia estetyki, smaku i harmonii otoczenia oraz wrażliwości na odbiór „dzieł” z jej różnych dziedzin. Obecność nauczyciela native speaker’a buduje także umiejętności językowe dziecka poprzez uczenie się języka w sposób praktyczny.

Warsztaty muzyczne

Dzieci uczą się dokładniejszego odbierania zjawisk akustycznych, dostrzegania jakości dźwięku, jego ruchu, dynamiki, tempa i rytmiki. Dziecko w wieku przedszkolnym wyróżnia się naturalną wrażliwością na muzykę. Poprzez muzykę kształci ono swoje zdolności i zainteresowania. W trakcie warsztatów dzieci obcują z różnymi formami muzycznymi oraz uczestniczą zarówno w tworzeniu muzyki, jak również jej odbiorze. Zespołowe czynności muzyczne tworzą interakcje społeczne a treści, jakie niesie za sobą muzyka, kształtują poglądy młodych słuchaczy na istotne wartości w kontaktach społecznych. Kształtowana jest świadomość ruchu, pogłębiony zostaje oddech, usprawniona koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Muzyka działa kojąco i wyciszająco oraz wpływa na rozluźnienie napięcia mięśniowego.

Warsztaty taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone są przez pana Łukasza instruktora tańca z wieloletnim doświadczeniem ze szkoły tańca Matdance Studio.. Podczas ich trwania dzieci poznają wiele technik tanecznych i uczą się rozróżniać style. Zajęcia taneczne wpływają pozytywnie na poprawę sylwetki, koordynacji i wyczucia rytmu, ale przede wszystkim są one doskonałą zabawą.

Logorytmika

Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.  Zajęcia logorytmiczne polegają na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie).

Poduszaki
Poduszaki to bohaterowie Bajkolorowanek. Poduszaki i zajęcia edukacyjne opracowane na ich podstawie to element edukacji emocjonalnej i społecznej dzieci w naszym przedszkolu. Pomagają dzieciom i dorosłym przeżywać wspólnie chwile podczas twórczej i edukującej zabawie. Dzielą się z nami swoimi przygodami i przeżyciami, poznają nowych przyjaciół i mówią razem „Lepiej przytulaj” zamiast się złościć lub smucić. Kiedy jest nam dobrze ze sobą i z innymi ludźmi, łatwiej się uczymy i rozwijamy, łatwiej porozumiewamy. Poduszaki i zajęcia edukacyjne opracowane na ich podstawie to element edukacji emocjonalnej i społecznej dzieci w naszym przedszkolu. Prowadzone są przez Panią Monikę Skorykow, twórcę Poduszaków.

Warsztaty dramy
Aktywne uczestnictwo  dziecka w zajęciach dramy umożliwia mu nabywanie umiejętności poprawnego mówienia, modulowania głosu, wyrażania uczuć, nastroju, poprzez różnego rodzaju formy ekspresji. Podczas zajęć dzieci mają możliwość  ekspresji, która uznana jest za jeden z czynników rozwoju aktywności edukacyjnej. Przedstawienia teatralne, scenki rodzajowe, krótkie etiudy wyzwalają u dziecka w sposób naturalny potrzebę poznania siebie, świata i kształtują jego aktywności edukacyjne. Warsztaty prowadzone przez p. Merial wzbogacone są o program ruchowo-oddechowy.

Laboratorium przedszkolaka

W laboratorium przedszkolaka pozwalamy dzieciom odkrywać świat i eksperymentować, dbając o ich edukację i dobrą zabawę.

Zajęcia dodatkowe

W ramach dodatkowych zajęć proponujemy przedszkolakom autorski program zabaw z matematyką – Matematyka EZO (Eksperymentuj Zrozum Oblicz), gdzie poprzez muzykę, gry i doświadczenia rozwijamy umiejętność logicznego myślenia i budujemy pozytywny stosunek do przedmiotu. Ćwiczenia zostały dobrane w taki sposób, aby stymulować powstawanie nowych połączeń neuronowych, tworzących obszary pojęciowe w rozwijającym się mózgu kilkulatka.

Dodatkowo, proponujemy dzieciom świetną zabawę podczas zajęć z sensoplastyki. Wspólnie malujemy, lepimy, sypiemy, mieszamy, lejemy, smakujemy, wąchamy i twórczo się brudzimy. Wykorzystujemy tylko naturalne produkty spożywcze i barwniki.

W trakcie warsztatów ceramicznych ugniatamy, wałkujemy, formujemy i czarujemy z gliny.  Kształtujemy wyobraźnię i zdolności manualne dzieci. Uczymy skupienia, cierpliwości i przygotowujemy rękę do nauki pisania, zapewniając dzieciom dobrą zabawę.

Wiedząc jak dużą wartość w kształtowaniu człowieka odgrywa sztuka, organizujemy także zajęcia artystyczne – plastyczne z elementami wiedzy o historii sztuki prowadzone przez historyka sztuki. Zajęcia te umożliwią dzieciom zarówno poznanie najciekawszych nurtów w sztuce, jak też osobistą ekspresję i tworzenie własnoręcznych dzieł.

Jedna z naszych sal jest wyposażona w specjalne maty – to tam nasz trener (pedagog, posiadający uprawnienia do pracy z najmłodszymi) zadba o kondycję przedszkolaków w ramach ogólnorozwojowych zajęć sportowych.

Pragniemy również, aby w ramach czasu spędzonego w przedszkolu, dzieci potrzebujące dodatkowej pomocy, mogły skorzystać z indywidualnych zajęć z integracji sensorycznej, terapii ręki, zajęć logopedycznych i zajęć z psychologiem.