Dbamy o różnorodną ofertę zajęć i zabaw dla dzieci, dlatego też nawiązujemy współpracę z poniższymi instytucjami.

MatDance Studio – warsztaty taneczne

Poduszaki – program edukacji społeczno-emocjonalnej opartej na bajkokolorowankach

Hangar 646 –  nasi sąsiedzi, dzięki którym raz w tygodniu dzieciaki mogą wyskakać się na trampolinach 🙂

Kwitnące Umysły – sensoplastyka

Centrum Edukacyjne Kształtownia – matematyka EZO (Eksperymentuj Zrozum Oblicz)