Dzień otwarty 16.03.2019

Temat zajęć: „Razem bawić się weselej”

Prowadzący: Kamila Kanabus, Monika Bartkowiak, Weronika Gozdek, Natalia Ciejka,
Uczestnicy: przedszkolaki z rodzicami oraz dzieci jeszcze nie uczęszczające do przedszkola wraz z opiekunem
Miejsce: Sala Krasnali
Czas: sobota 16.03.2019
Cel główny:
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
• Obniżenie lęku rodziców związanego z oddaniem dziecka do przedszkola- żłobka .
• Zintegrowanie dzieci, ich rodziców oraz personelu przedszkola.
Cele szczegółowe:
Rodzic:
• Uświadamia sobie, że pobyt w przedszkolu dziecka może być dla niego ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.
• Przezwycięża obawy przed zmianą środowiska swojego dziecka.
• Współdziała z nauczycielem oraz innymi rodzicami.
• Dokonuje obserwacji swojego dziecka na tle grupy rówieśników.
Dziecko:
• Eliminuje stres i pozbywa się lęku przed nieznajomym.
• Kojarzy przedszkole z czymś przyjemnym.
• Wzmocni poczucie przynależności do rodziny oraz więzi ze społecznością lokalną.
• Doświadczy przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach.
Nauczyciel:
• Nawiąże bliższy kontakt z dziećmi i rodzicami.
• Skonkretyzuje wyobrażenia rodziców o środowisku, w którym przebywają lub będą przebywać ich dzieci.

Forma: indywidualna, zbiorowa, w parach.
Metody: ekspresyjna, czynna, słowna, oglądowa.


Przebieg spotkania:

1.Powitanie zebranych gości.
2. Wspólne tańczenie „Kaczuch”, „Węża”, „Mam chusteczkę” itp. (zabaw wszystkim dobrze znanych)
3. Masaż pleców. Dziecko siedzi plecami do opiekuna. Dorosły rysuje na jego plecach kształty w rytm wierszyka „Moja muzyka”. Potem następuje zamiana ról.
4. Odrysowywanie na kartonie, wycinanie i kolorowanie dłoni. Dziecko rodzica, rodzic dziecka. Stworzenie z wykonanych prac wspólnego drzewa-symbolu (pień to nasza miejscowość, dłonie my)
5. Zabawy z chustą animacyjną:
-„Muzyczna chusta” – wszyscy, stojąc w kręgu, trzymają chustę za uchwyty. Chodzą w rytm muzyki po obwodzie koła, na przemian podnoszą i opuszczają chustę. Różne fragmenty muzyczne.
-„Przerzuć piłkę”- uczestnicy trzymają chustę. Na niej znajduje się piłka. Zadaniem bawiących się jest przerzucenie jej na stronę przeciwną, aby spadła poza chustę.
-„Bilard”- grupa wachluje chustą animacyjna, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do
otworu znajdującego się na środku chusty.
-„Fotelik”- rodzic siedzi w siadzie skrzyżnym na podłodze, dziecko wtulone pomiędzy ręce i nogi opiekuna. Delikatne kołysanie przy dźwiękach muzyki.
6.”Promyczki”- informacja zwrotna od uczestników zajęć. Na środku sali leży duży arkusz papieru, zadaniem uczestników jest domalowanie promieni słońca w długości odpowiadającej ich zadowoleniu z udziału w zajęciach (krótki– jestem niezadowolony, średni– jestem zadowolony, długi– jestem bardzo zadowolony).
7. Podziękowanie wszystkim za przybycie oraz wspaniałą zabawę. Wręczenie dzieciom słodkiego upominku.

8.Zabawa  z językiem angielskim nazywanie przedmiotów po angielsku, krótka piosenka wraz  z rodzicami

 

 

 

Zapraszamy