Jedzie pociąg z Artystami :) A train with Artists

Nasi Artyści dziś słuchali bajki o kolorowym pociągu i wykonali tematyczną pracę plastyczną „Kolorowy pociąg”. Wspólnie bawiliśmy się i śpiewaliśmy piosenkę „Jedzie pociąg”.

Our Artists Group today listened to a fairy tale about a colorful train and made a thematic artistic work called “Colorful Train”. Together we had fun  singing the song “Jedzie pociąg”.