Kadra

Estera Kucińska-Olejniczak
Dyrektor edukacyjny
Busra Dogan
nauczyciel przedszkolny, wychowawca grupy Krasnoludków
Irena Pylypiak
nauczyciel przedszkolny, wychowawca grupy Krasnoludków
Monika Bartkowiak
Opiekun grupy żłobkowej
Agnieszka Szczecina
nauczyciel przedszkolny, wychowawca grupy Odkrywców