Program zajęć

W Przedszkolu For Fun realizujemy polską podstawę programową dla przedszkoli,  program angielskojęzyczny oraz autorskie zajęcia “Moje talenty”. 

Program przedszkolny w języku polskim jest oparty na “Trampolinie” programie PWN dla przedszkoli. “Trampolina” to innowacyjny program do nauczania w przedszkolach. Jest on bogaty w ciekawe i pomysłowe zadania i aktywności, które oparte są na naturalnej potrzebie dziecka do poznawania świata i rozwijania swoich umiejętności. Na cały program edukacji przedszkolnej składają się aktywności, których celem jest wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci, kształtowanie kompetencji społecznych, przygotowanie i rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości przyrodniczej.

Autorskie zajęcia “Moje talenty”

W Przedszkolu For Fun współpracujemy z różnymi trenerami, instruktorami i nauczycielami, którzy prowadzą autorskie zajęcia dopasowane do potrzeb naszych przedszkolaków. Dzieci mają okazję uczestniczyć w zróżnicowanych zajęciach i najpierw poznawać, a później również rozwijać swoje pasje i talenty. Program “Moje talenty” daje nam możliwość współpracy z najlepszymi nauczycielami co sprawia, że zajęcia są dopasowane do potrzeb dzieci oraz prowadzone są w sposób ciekawy, dzięki czemu dzieci chętnie w nich uczestniczą oraz są zaangażowane. Każde dziecko ma w sobie ogromny potencjał rozwoju różnych umiejętności i zainteresowań. Rozwijają się one w zależności od tego jak różnorodne jest środowisko w jakim wychowuje i uczy się dziecko. Dlatego w Przedszkolu For fun kładziemy duży nacisk, aby środowisko edukacyjne było zróżnicowane i dawało dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju w naturalny dla nich sposób. Możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozytywnie wpływa na budowanie własnego poczucia wartości dziecka oraz podtrzymuje w dziecku chęć odkrywania i poznawania świata, która jest kluczowa w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ramach programu “Moje talenty” realizujemy:

warsztaty kreatywny ART

warsztaty taneczne

warsztaty muzyczne

warsztaty dramy

poduszaki

zajęcia logopedyczne

Zajęcia w języku angielskim

kids-1093758_1280

Program angielskojęzyczny jest nauczany w Przedszkolu For Fun przez immersję językową czyli “zanurzenie w języku”. Immersja językowa polega na obcowaniu z językiem na co dzień przez wiele godzin, taką możliwość daje nam obecność native speakera w każdej z grup, który jest również drugim wychowawcą grupy. Nauka języka angielskiego nie przebiega w formie „lekcji nauki języka obcego”, ale na swobodnym codziennym kontakcie z native speakerem i rozmów na różne tematy. Ucząc się języka w tak naturalny sposób dziecko uczy się rozmawiać w języku angielskim, a nie tylko zapamiętuje słówka. Stały kontakt językiem obcym dzięki obecności native speakera pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności językowych, które stają się zasobem dziecka na całe życie. Nauka po przez immersję językową przychodzi łatwiej i staje się naturalną częścią rozwoju dzięki czemu dzieci zdobywają naturalność i łatwość w porozumiewaniu się w języku angielskim.